📷 End of day in Lithuania.

Otavio Cordeiro @otaviocc