📷 Two taxes in one photo: Kirchensteuer ⛪️ and Rundfunkbeitrag 📺

Otavio Cordeiro @otaviocc